Buurtvereniging Oude Gracht West

Ithacastraat 13

5631 JD  Eindhoven

ingeschreven bij KvK onder nummer 17186724

Bankrekening NL11 INGB 0001536108 t.n.v. Buurtvereniging Oude Gracht West