Beste Buurtgenoten,

De gemeente Eindhoven hecht veel waarde aan het bevorderen van een plezierige woon- en leefomgeving in de verschillende Eindhovense wijken en buurten. Allerlei betrokkenen kunnen daar hun bijdrage dan ook aan leveren.

Dit heeft er onder andere toe geleid dat er al vele jaren een straatcomité actief was in onze wijk die onder andere de jaarlijkse autoloze zondag en straatspeeldag organiseerde. Een aantal mensen heeft dit zelfs aangegrepen om een tweejaarlijks buurtfeest te organiseren.

Deze mensen hebben in 2006 overleg gepleegd met diverse instanties van de gemeente Eindhoven over eventuele steun en medewerking in de toekomst. Hieruit is naar voren gekomen dat buiten deze activiteiten om, er steun is voor nog vele andere mogelijkheden zoals het verbeteren van de woon- en leefomgeving in onze buurt.

Om de belangen te kunnen behartigen is er een buurtvereniging opgericht. Deze is notarieel bekrachtigd en ingeschreven bij de kamer van Koophandel, namelijk:

Buurtvereniging Oude Gracht West

Om ieders belang te kunnen behartigen en activiteiten voor jong en oud te kunnen organiseren verwacht de gemeente, naast de steun die zij geven, een kleine bijdrage van de bewoners uit de buurt. Wij hopen dan ook zo veel mogelijk steun te ontvangen om de huidige en toekomstige activiteiten in onze buurt te kunnen blijven organiseren.