Afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het professionaliseren van onze vereniging. Dit keer niet zo zeer in in de wijk, maar wel achter de schermen.
Dit had vooral te maken met de nieuwe privacywetgeving die 25 mei 2018 in gaat. Ook Buurtvereniging Oude Gracht West dient zich aan deze nieuwe wet en regelgeving te houden.
Daarom werken we vanaf nu met 2 nieuwe formulieren (aan- en afmelden lidmaatschap) en hebben we een privacyprotocol opgesteld.