In 2006 heeft de gemeente Eindhoven een bestemmingsplan ontwikkeld dat het mogelijk zou maken om aan de Nuenenseweg, op 100 meter afstand van kasteel Eckart, in strijd met het vigerende bestemmingsplan, hoogbouw te plaatsen.

Deze gebouwen zouden hoger worden dan het kasteel. Een aantal mensen heeft toen met een handtekeningenactie geprotesteerd. Kort daarop was er weer een handtekeningenlijst nodig tegen hetzelfde plan in een andere vorm. Om de acties kracht bij te zetten besloten David Smeulders en Bert Coenen een organisatie te vormen. Zo is in januari 2007 de belangenvereniging ‘Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart’, kortweg VOKE, opgericht.
Onder deze naam staat de vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met als doel:

Inzet voor het behoud van de cultuur en de natuur in ‘De Oude Heerlijkheid Eckart’.

www.voke.nl