Naar aanleiding van klachten uit de wijk is handhaving vanmorgen aanwezig geweest op de Muzenlaan om bestuurders van brom- en snorfietsen attent te maken van het feit dat zij niet op het fietspad horen.

Nu kreeg men nog een waarschuwing, maar een gewaarschuwd mens….

En JA!, een fietser mag de rijbaan van de Muzenlaan gebruiken om er te fietsen; uitgezonderd daar waar bord G11 (of G12a) aanwezig is!

G11 

Een verplicht fietspad is ingevolge artikel 5 van het RVV 1990 primair verplicht voor fietsers. Ook voetgangers bij het ontbreken van een voetpad of trottoir en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen mogen gebruik maken van het verplichte fietspad. Andere weggebruikers dan fietsers, bestuurders van gehandicaptenvoertuigen en voetgangers is het verboden een verplicht fietspad te gebruiken. Overigens kan/moet de fietser ook het fiets/bromfietspad gebruiken.

G13 

Op grond van de artikelen 5, lid 3 en 6, lid 3 van het RVV 1990 mogen fietsers en snorfietsers met uitgeschakelde motor gebruik maken van het onverplichte fietspad. Voetgangers en bestuurders van gehandicaptenvoertuigen mogen eveneens gebruik maken van het onverplichte fietspad. De bestuurder van een gehandicaptenvoertuig mag met een ingeschakelde motor van zijn gehandicaptenvoertuig gebruik maken van het onverplichte fietspad. Alle andere bestuurders is het verboden een onverplicht fietspad te gebruiken. De kleur van het bord onverplicht fietspad is gewijzigd van zwart in blauw. In tegenstelling tot de vorm van de borden G7 tot en met G12 die rond zijn is de vorm van het bord onverplicht fietspad langwerpig rechthoekig.

G12a 

Een verplicht fiets/bromfietspad is ingevolge artikel 6 van het RVV 1990 primair verplicht voor bromfietsers. Ook de fietser moet hier gebruik van maken (art. 5 RVV 1990).