Eckart is van oorsprong een eiland dat wordt omsloten door de rivier de Dommel en de zijtak de Dooigraaf of Dode Gracht. In 1312 wordt het eiland Eykart genoemd, later in de volksmond Eekert.
De naam Eckart verwijst naar gemeenschappelijke heidegrond met eikenbomen. ‘Eyk’ is eik en ‘art’ of ‘ert’ verwijst naar het gebruik maken van de gronden.
Eckart wordt al in het jaar 1312 vermeld als het gebied waar Rogier van Leefdael heerlijke rechten bezat en zich daardoor heer van Eckart mocht noemen

De cultuurhistorische vereniging DE DRIJEHORNICK zet zich in voor het behoud van het cultureel erfgoed in de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten. Met diverse activiteiten wil de heemkundekring de kennis en de belangstelling van de lokale geschiedenis en cultuur vergroten en verspreiden.
Ze hebben verschillende werkgroepen die actief bezig zijn op gespecialiseerde gebieden van hun culturele erfgoed zoals monumenten, archeologie, kadaster, historische foto’s etc.

De naam van de vereniging is een oude schrijfwijze van de plaatselijke benaming Driehurk, dat driehoek betekent. Deze driehoek staat symbool voor de drie kerkdorpen van de gemeente Nuenen c.a. Deze dorpen zijn het werkgebied van de heemkundekring, maar ze besteden ook aandacht aan het gebied Eckart als onderdeel van de voormalige gemeente Nederwetten-Eckart (1810-1821).

www.heemkundekringnuenen.nl