Bericht uit het ED, 07-09-2018

Na een aantal maanden uitstel door de warme zomer wordt er nu volop gebaggerd in de Oude Gracht. Eind oktober ligt het water er weer spic en span bij.

Langs het water van de Oude Gracht ligt naast een grote container vol met slib een tiental fietsen zielig op een hoopje. Alleen de vorm herinnert nog aan de oorspronkelijke functie, maar verder is er weinig van over. Zojuist zijn ze één voor één door aannemersbedrijf Van der Lee uit het water gevist. Een medewerker lacht erom. ,,Zolang het geen lijken zijn… Dat heeft een maat van me wel eens gehad.”

Twee weken geleden is het bedrijf in opdracht van Waterschap De Dommel begonnen met baggeren. Eigenlijk stonden die werkzaamheden voor de periode juni-september gepland, maar de warme zomer gooide roet in het eten.

,,Voor we aan dit project begonnen hebben we een flora- en faunaprotocol opgesteld waarbij we rekening houden met de watertemperatuur en het zuurstofgehalte in het water”, vertelt Lenna van Kollenburg van het waterschap. ,,Hoe hoger de watertemperatuur, des te lager het zuurstofgehalte. Vissen hebben daar last van. Bij baggerwerkzaamheden wordt de zuurstof nog minder. Normaal gesproken mag je bij een watertemperatuur lager dan 25 graden baggeren, wij hebben daar 20 graden van gemaakt om geen risico te lopen.”

Geen ramp

Dat de werkzaamheden daardoor vertraging opliepen is volgens Van Kollenburg geen ramp. ,,Liever even wachten dan dode vissen. Dat zou jammer zijn, want we doen dit juist om hun leefomgeving te verbeteren. Dan moet je ze niet eerst killen.”

In de Oude Gracht werden de afgelopen tijd juist veel dode vissen gevonden, de oorzaak daarvan is nog onbekend. Volgens Van Kollenburg heeft het waterschap maatregelen genomen om dit te voorkomen. ,,In overleg met de hengelsportverenigingen wordt een extra zuurstofpomp geplaatst op de plek waar veel vis zit. Daarnaast letten we er uiteraard op dat we de vissen niet opsluiten en dat we rustig te werk gaan zodat ze de kans krijgen weg te zwemmen.”

In overleg met de hengel­sport­ver­e­ni­gin­gen wordt een extra zuurstof­pomp geplaatst op de plek waar veel vis zit

Lenna van Kollenburg

Met een kraan wordt het slib in etappes van de bodem geschraapt zodat het water zijn oorspronkelijke diepte terugkrijgt. ,,Eerst scheppen we het in een bak in het water, daarna wordt het met een bootje vervoerd naar een vrachtwagen die het vervolgens afvoert. De kwaliteit van deze slib is goed, dus komt het op het land van de boeren terecht”, legt Van Kollenburg uit.

Eind oktober hoopt het waterschap klaar te zijn met de grote schoonmaak. ,,Deze werkzaamheden duren normaliter anderhalve maand, maar we zijn en blijven superafhankelijk van moeder natuur.”