Kruising Jasonstraat veiliger voor fietsers

Bericht uit het ED, 07-07-2018

De kruising Jasonstraat-Mercuriuslaan wordt aangepast. Daardoor moet het snelle fietspad daar veiliger worden voor zijn gebruikers.

Het kruispunt wordt duidelijker aangelegd, waardoor het voor automobilisten makkelijker wordt om te nemen. Daardoor kunnen ze meer aandacht besteden aan het fietsverkeer, is de redenering. Dat schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. Het college van B en W kiest voor een goedkoper alternatief; de situatie structureel aanpassen is te duur.

De beste oplossing, het verplaatsen van het hele fietspad naar de westkant van de Mercuriuslaan, waardoor er veel minder kruisend verkeer is, kost 300.000 euro en is te duur.

Aanleiding voor de maatregelen waren drie ongelukken op de kruising begin dit jaar. Daarbij raakte een fietser gewond. De gemeente Eindhoven heeft vervolgens een onderzoek gelast naar de situatie. Daaruit blijkt nu dat er in drie jaar tijd acht ongelukken gebeurden met zes gewonden, allemaal fietsers. Opvallend is ook dat zes van de acht betrokken automobilisten ouder waren dan 70 jaar.

Ingewikkeld

Uit het onderzoek blijkt dat het kruispunt zo is aangelegd dat automobilisten vaak fietsers over het hoofd zien. Ze zijn te druk bezig met het begrijpen van de ingewikkelde situatie en ander verkeer, concludeert onderzoeksbureau Exante. Vooral het linksaf slaan over het dubbele fietspad in combinatie met de enkele strook voor fietsers aan de andere kant is ingewikkeld.

Als het fietsverkeer verlegd wordt naar de westkant van de Mercuriuslaan krijgen fietsers bovendien te maken met een extra stoplicht of extra oversteken waardoor de doorstroming stropt. En dat is nou juist een van de belangrijkste doelstellingen van de snelle fietspaden. Daarom wil het college van B en W ook een andere oplossing, het opheffen van de voorrang voor fietsers, niet in overweging nemen.

Duidelijker

De kruising wordt zo aangelegd dat het voor automobilisten duidelijker is dat ze voor een dubbel fietspad moeten wachten. Een verhoogde middenberm moet voorkomen dat ze de binnenbocht nemen, een verhoogde, groene strook tussen Mercuriuslaan en fietspad zorgt ook voor duidelijkheid. De stoep bij het oostelijk deel van de Jasonstraat wordt doorgetrokken zodat duidelijk is dat verkeer daar geen voorrang heeft. De aanleg, die zo’n 80.000 euro kost, gaat ten koste van zes parkeerplaatsen.

Het onderzoek naar de veiligheid op alle snelle fietspaden in Eindhoven is nog niet afgerond, laat het college weten in de brief.

1 reactie

  1. René van Rooijen

    8 juli 2018 at 06:39

    Als buurtvereniging hebben we de gemeente direct een mail gestuurd omtrent de gang van zaken van deze ingreep. Begin 2018 hebben we een schrijven naar de gemeente gestuurd om in gesprek te gaan over deze onveilige situatie; zeker ook naar aanleiding van de 2 ongevallen die er toen direct na elkaar zijn voorgevallen. Lange tijd niets vernomen en nu lezen we in de krant wat men gaat aanpassen? Wordt vervolgt…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.