Bron: ED 28-05-2018 van Marga Smaak

Al meer dan 10 jaar komt VOKE (Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart) op voor het behoud van de natuur en cultuur in het gebied tussen de Dommel en de Oude Gracht.

In de zonovergoten tuin van Auberge Eeckaerde in de Oude Gracht werd zaterdagmiddag het tienjarig jubileum van VOKE gevierd. Dat het werk van deze vereniging zeer gewaardeerd wordt, bleek uit de grote opkomst van meer dan honderd mensen. Voor hen volkomen onverwacht werden de oprichters, voorzitter David Smeulders (56) en secretaris Bert Coenen (68), in het zonnetje gezet. Beiden verrichten al jarenlang met bezieling minstens acht tot twaalf uur in de week vrijwilligerswerk voor VOKE. Wethouder Renate Richters reikte namens de gemeente Eindhoven de gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding uit.

David Smeulders benadrukt het belang van samenhang in de wijk: ,,Het is indrukwekkend hoe door middel van overleg allerlei projecten harmonieus tot stand kunnen komen.” Er zijn goede banden met de Heemkundekring Nuenen, de Drijehornick. Speciaal voor deze gelegenheid werd er een extra editie van hun cultuurhistorisch tijdschrift uitgebracht, een themanummer geheel gewijd aan de heerlijkheid Eckart.

Zuil

Voorzitter Roland Van Pareren bood VOKE een zogenoemde terugbeeldzuil aan. Terugbeeld is een project dat in Nuenen met informatiezuilen, foto en korte tekst, de aandacht vestigt op verdwenen monumenten en gebouwen. Binnen in de herberg toont secretaris Coenen een overzicht van wat VOKE betekend heeft voor de buurt zoals: voorkoming van hoogbouw rondom kasteel Eckart, plaatsing op de monumentenlijst van koetshuis en chauffeurswoning en bewerkstelliging van parkeerverbod op de Nuenenseweg. Recent is ook bereikt dat het huidige plan van Lunet voor tijdelijke bouw op het terrein van de volkstuintjes van de baan is. Op dit moment heeft het bestemmingsplan 2017 van VOKE de volle aandacht. Er dreigt namelijk 19.000 vierkante meter grond de bestemming ‘groen’ te verliezen. Schrijver Wim Daniëls, buurtbewoner, bracht een feestrede. Daarna werd er nog druk nagepraat over nieuwe initiatieven.

Ter gelegenheid van het jubileum van VOKE heeft Heemkundekring Nuenen, genaamd De Drijehornick, een themanummer van haar tijdschrift uitgebracht dat geheel geweid is aan de voormalige Heerlijkheid Eckart. In een vijftal artikelen wordt de geschiedenis van het gebied Eckart;  van het Kasteel; zijn bewoners, de Heren van Eckart; Auberge Eeckaerde  (vroeger “Het Zwaantje”); de ‘gemeentehuizen’ van Eckart; en van de vereniging VOKE beschreven. Daarnaast Terugbeeld; een project.

Niet-VOKE leden kunnen het tijdschrift verwerven door het te kopen.

Maak hiertoe € 4,50 over op NL63 INGB 0004 9466 62

T.n.v. VOKE

ovv Themanummer Eckart

en geef uw adres door aan secretatiaat@voke.nl

U krijgt het thuisbezorgd.