Voortaan gaat het melding maken van steeds terugkerende woonoverlast nog sneller en eenvoudiger. Via een nieuwe app kun je foto’s, geluidsfragmenten en een exacte locatie doorgeven. Die informatie komt dan automatisch terecht bij de gemeente of de woningcorporatie.

Tot nu toe kwamen meldingen telefonisch en via www.eindhoven.nl/woonoverlast binnen bij het ‘Advies- en meldpunt woonoverlast’. Vanaf nu kun je daarnaast dus gebruiken maken van de laagdrempelige woonoverlast-app. Gratis te downloaden via Play Store (Google Android) en App Store (Apple iOS).

Wat is woonoverlast?

Er zijn verschillende vormen van woonoverlast. Denk aan herrie van de buren, vuil en stank in portieken en gezamenlijke ruimtes, fout of hinderlijk geparkeerde voertuigen. Maar ook hinderlijk gedrag zoals intimidatie, discriminatie of pesten. Een goede registratie van deze overlast zorgt ervoor dat gemeente, corporaties en politie effectief kunnen optreden. Meer informatie vind je op de pagina Woonoverlast melden op de website van de Gemeente Eindhoven.

Flyer Woonoverlast