Buurtpreventen; ze lopen door onze wijk in gele hesjes en kijken eigenlijk naar alles wat overlast, risico of gevaar voor bewoners op kan leveren. Zoals sleutels op de voordeur, kapotte putdeksels, zwerfafval, laag hangende verkeersborden en geparkeerde auto’s met de ramen nog open.” Zij zijn de extra ogen en oren van de Gemeente en Politie.

De buurtprevent levert een forse bijdrage aan het voorkomen en terugdringen van het aantal inbraken en de leefbaarheid in de wijk. Hij of zij houdt informeel toezicht en geeft ongeregeldheden door aan de politie of gemeente.

Onveilig gevoel

Het gevoel van veiligheid in onze wijk lag lager dan de cijfers over veiligheid in de politierapporten. Een buurtpreventieteam helpt om dat gevoel te verbeteren.

Minder inbraken door buurtpreventie

Het aantal woninginbraken is gedaald.  We horen ook van buurtbewoners dat de overlast minder is. Zij zijn blij dat we dit doen en komen ook steeds vaker zelf in actie!

Teams ontmoeten elkaar

Buurtpreventieteams staan er zeker niet alleen voor. Eén keer per jaar komen alle buurtpreventieteams van Eindhoven bij elkaar om ervaringen te delen en ideeën uit te wisselen. Daarna gaat iedereen met extra veel zin weer aan de slag.

Twee keer per week een ronde

Buurtpreventen gaan altijd in tweetallen op pad. Sommigen lopen zelfs twee keer per week een ronde van ongeveer 45 minuten. Maar dat moet natuurlijk niet. De buurtprevent geeft zelf aan hoe vaak er gelopen wordt door hem of haar en op welke dagen. Sommige preventen lopen bijvoorbeeld één keer per maand.

Veel hulp voor buurtpreventie Oude Gracht West

Het is belangrijk dat het voor onze buurtpreventen leuk blijft. De politie is actief betrokken bij de buurtpreventie door mee te denken, te ondersteunen en te adviseren over de werkzaamheden en de bevoegdheden van het buurtpreventieteam. De wijkagent maakt hierover heldere afspraken met ons buurtpreventieteam zonder dat dit ten koste gaat van de reguliere inzet van de Politie. We bedenken samen met de politie acties waarbij onze buurtpreventen een actievere rol krijgen.

Ook de gemeente Eindhoven zorgt voor ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan materialen (buurtpreventiehesjes, zaklampen) en training. Onder meer hiervoor is er regelmatige afstemming met de coördinatoren van het buurtpreventieteam, de gebiedscoördinator van de Gemeente Eindhoven en onze wijkagent.

Vertel het de buurtpreventie