Auteur: René van Rooijen (pagina 2 van 2)

Hart voor de heerlijkheid Eckart

Bron: ED 28-05-2018 van Marga Smaak

Al meer dan 10 jaar komt VOKE (Vereniging Omwonenden Kasteel Eckart) op voor het behoud van de natuur en cultuur in het gebied tussen de Dommel en de Oude Gracht.

In de zonovergoten tuin van Auberge Eeckaerde in de Oude Gracht werd zaterdagmiddag het tienjarig jubileum van VOKE gevierd. Dat het werk van deze vereniging zeer gewaardeerd wordt, bleek uit de grote opkomst van meer dan honderd mensen. Voor hen volkomen onverwacht werden de oprichters, voorzitter David Smeulders (56) en secretaris Bert Coenen (68), in het zonnetje gezet. Beiden verrichten al jarenlang met bezieling minstens acht tot twaalf uur in de week vrijwilligerswerk voor VOKE. Wethouder Renate Richters reikte namens de gemeente Eindhoven de gemeentelijke vrijwilligersonderscheiding uit.

David Smeulders benadrukt het belang van samenhang in de wijk: ,,Het is indrukwekkend hoe door middel van overleg allerlei projecten harmonieus tot stand kunnen komen.” Er zijn goede banden met de Heemkundekring Nuenen, de Drijehornick. Speciaal voor deze gelegenheid werd er een extra editie van hun cultuurhistorisch tijdschrift uitgebracht, een themanummer geheel gewijd aan de heerlijkheid Eckart.

Zuil

Voorzitter Roland Van Pareren bood VOKE een zogenoemde terugbeeldzuil aan. Terugbeeld is een project dat in Nuenen met informatiezuilen, foto en korte tekst, de aandacht vestigt op verdwenen monumenten en gebouwen. Binnen in de herberg toont secretaris Coenen een overzicht van wat VOKE betekend heeft voor de buurt zoals: voorkoming van hoogbouw rondom kasteel Eckart, plaatsing op de monumentenlijst van koetshuis en chauffeurswoning en bewerkstelliging van parkeerverbod op de Nuenenseweg. Recent is ook bereikt dat het huidige plan van Lunet voor tijdelijke bouw op het terrein van de volkstuintjes van de baan is. Op dit moment heeft het bestemmingsplan 2017 van VOKE de volle aandacht. Er dreigt namelijk 19.000 vierkante meter grond de bestemming ‘groen’ te verliezen. Schrijver Wim Daniëls, buurtbewoner, bracht een feestrede. Daarna werd er nog druk nagepraat over nieuwe initiatieven.

Ter gelegenheid van het jubileum van VOKE heeft Heemkundekring Nuenen, genaamd De Drijehornick, een themanummer van haar tijdschrift uitgebracht dat geheel geweid is aan de voormalige Heerlijkheid Eckart. In een vijftal artikelen wordt de geschiedenis van het gebied Eckart;  van het Kasteel; zijn bewoners, de Heren van Eckart; Auberge Eeckaerde  (vroeger “Het Zwaantje”); de ‘gemeentehuizen’ van Eckart; en van de vereniging VOKE beschreven. Daarnaast Terugbeeld; een project.

Niet-VOKE leden kunnen het tijdschrift verwerven door het te kopen.

Maak hiertoe € 4,50 over op NL63 INGB 0004 9466 62

T.n.v. VOKE

ovv Themanummer Eckart

en geef uw adres door aan secretatiaat@voke.nl

U krijgt het thuisbezorgd.

Vervolg Beschildering Aeneaslaantunnel

Bron: studio040 23 mei 2018

Graffiti-kunstenaars fleuren ook tunnel Aeneaslaan op

De Aeneaslaantunnel in stadsdeel Woensel is aan de beurt om opgefleurd te worden met een graffiti-muurschildering.

Vorig week zijn de voorbereidingen begonnen door de tunnel schoon te maken. Deze week zijn de kunstenaars gestart. Ze brengen eerst een onderlaag op de muur aan met een onderlaag waarna het echte werk kan beginnen.

De kunstenaars vormen het Russische duo Hoodo. In Moskou waren ze werkzaam met grote merknamen. Nu houden zij zich bezig met het verbeteren van openbare ruimtes met hun graffiti. Ze maken een muurschildering die verwijst naar de Aeneas, een oude Griekse mythe. Het mythische verhaal wordt in een modern jasje gestoken.

Tunnelvisie 
De klus is onderdeel van het project Tunnelvisie van de gemeente Eindhoven waar kunstenaars met graffiti de tunnels in de stad tot kunstwerken maken. Eerder werden al onder meer de Dommeltunnel beschilderd met een 120 meter lange illustratie van de Silly Walks van de bekende Monty Python-acteur John Cleese. De onderdoorgang bij het Kastelenplein werd opgefleurd door kunstenaars in samenwerking met ideeën van kinderen. En ook bijvoorbeeld de Kruisstraattunnel werd onder handen genomen.

Beschildering Aeneaslaantunnel

Het ontwerp en het verhaal van Aeneas:

De basis van dit kunstwerk komt van de Griekse mythe van Aeneas, herwerkt in een modern jasje en een begrijpbare versie die geschikt is voor het hedendaagse publiek, met nadruk op de esthetische en stilistische factoren van de urban planning uit de 21e eeuw.

Tegelijkertijd is er een heropleving van traditionele eigenschappen uit de Griekse Oudheid, zoals architecturale patronen, het bouwen van schepen, enzovoort. In het kort: de omgeving en interactie is veranderd zodat het esthetische potentieel beter tot zijn recht komt.

Lees verder

Privacybeleid

Afgelopen periode zijn we druk bezig geweest met het professionaliseren van onze vereniging. Dit keer niet zo zeer in in de wijk, maar wel achter de schermen.
Dit had vooral te maken met de nieuwe privacywetgeving die 25 mei 2018 in gaat. Ook Buurtvereniging Oude Gracht West dient zich aan deze nieuwe wet en regelgeving te houden.
Daarom werken we vanaf nu met 2 nieuwe formulieren (aan- en afmelden lidmaatschap) en hebben we een privacyprotocol opgesteld.

De reiger en de gans in Oude Gracht West

Krantenartikel Groot Eindhoven, oktober 2017

‘Fijn, dat die grijze muur nu een blikvanger in de buurt is,’ legt René van Rooijen van buurtvereniging Oude Gracht West uit. ‘Jarenlang ergerde de buurt zich aan de verloederde muur van kapper ALLego op de hoek Calypsostraat – Odysseuslaan. Maar de metamorfose heeft wonderen verricht.’

Lees verder

Nieuwere berichten