Auteur: René van Rooijen (pagina 1 van 3)

Waarom is het lang gras op sommige plekken gemaaid en op andere plekken niet?

Misschien is het je al opgevallen… Lang, kort of lang en kort gras en andere planten in de bermen. ‘Gefaseerd maaien’ heet dat. Dat doen ze voor onze natuur!

15% blijft staan

Maaien is belangrijk, want zonder maaien groeit een terrein helemaal dicht en verdwijnen de bloemen. Maar wanneer je alles in één keer wegmaait, verdwijnen voedsel, schutplaatsen en worden eitjes, rupsen en poppen gedood en/of afgevoerd. Op die manier loopt de natuurwaarde achteruit. En dat willen we natuurlijk niet. Bij ‘gefaseerd maaien’ blijft ongeveer 15% van de planten op een veld of in de berm staan. Insecten kunnen hierin blijven schuilen en hun eten zoeken.

Veel meer bloemen

Door deze manier van maaien zien we al veel meer bloemen in de stad. Die bloemen trekken op hun beurt weer allerlei insecten aan zoals vlinders en bijen. Onze graslanden zijn een stuk ruiger, biodiverser en kleurrijker geworden!

Effecten op lange termijn

Bij de keuze voor wanneer en hoe vaak we maaien kijken ze altijd naar het effect op de lange termijn. En dat betekent dat ze soms een deel al gaan maaien terwijl het er nog prachtig uit ziet. Door in het voorjaar te maaien, is er in het najaar weer meer variatie voor bijvoorbeeld vlinders en bijen. Frank Verhagen, beheerder natuurlijke gebieden heeft alles over het maaibeleid in de gemeente Eindhoven tijdens ons laatste Groen Café. Bekijk zijn presentatie (pdf, 9MB).

Genoeg te eten

Omdat het zo droog is geweest, ziet het gras en de planten er niet meer zo mooi uit. Maar de natuur herstelt zich weer, de insecten zullen er weinig last van hebben. Zeker op de stukken lang gras is er genoeg te eten en te schuilen voor insecten.

Liever even wachten dan dode vissen in Oude Gracht Eindhoven

Bericht uit het ED, 07-09-2018

Na een aantal maanden uitstel door de warme zomer wordt er nu volop gebaggerd in de Oude Gracht. Eind oktober ligt het water er weer spic en span bij.

Langs het water van de Oude Gracht ligt naast een grote container vol met slib een tiental fietsen zielig op een hoopje. Alleen de vorm herinnert nog aan de oorspronkelijke functie, maar verder is er weinig van over. Zojuist zijn ze één voor één door aannemersbedrijf Van der Lee uit het water gevist. Een medewerker lacht erom. ,,Zolang het geen lijken zijn… Dat heeft een maat van me wel eens gehad.”

Twee weken geleden is het bedrijf in opdracht van Waterschap De Dommel begonnen met baggeren. Eigenlijk stonden die werkzaamheden voor de periode juni-september gepland, maar de warme zomer gooide roet in het eten.

,,Voor we aan dit project begonnen hebben we een flora- en faunaprotocol opgesteld waarbij we rekening houden met de watertemperatuur en het zuurstofgehalte in het water”, vertelt Lenna van Kollenburg van het waterschap. ,,Hoe hoger de watertemperatuur, des te lager het zuurstofgehalte. Vissen hebben daar last van. Bij baggerwerkzaamheden wordt de zuurstof nog minder. Normaal gesproken mag je bij een watertemperatuur lager dan 25 graden baggeren, wij hebben daar 20 graden van gemaakt om geen risico te lopen.”

Geen ramp

Dat de werkzaamheden daardoor vertraging opliepen is volgens Van Kollenburg geen ramp. ,,Liever even wachten dan dode vissen. Dat zou jammer zijn, want we doen dit juist om hun leefomgeving te verbeteren. Dan moet je ze niet eerst killen.”

In de Oude Gracht werden de afgelopen tijd juist veel dode vissen gevonden, de oorzaak daarvan is nog onbekend. Volgens Van Kollenburg heeft het waterschap maatregelen genomen om dit te voorkomen. ,,In overleg met de hengelsportverenigingen wordt een extra zuurstofpomp geplaatst op de plek waar veel vis zit. Daarnaast letten we er uiteraard op dat we de vissen niet opsluiten en dat we rustig te werk gaan zodat ze de kans krijgen weg te zwemmen.”

In overleg met de hengel­sport­ver­e­ni­gin­gen wordt een extra zuurstof­pomp geplaatst op de plek waar veel vis zit

Lenna van Kollenburg

Met een kraan wordt het slib in etappes van de bodem geschraapt zodat het water zijn oorspronkelijke diepte terugkrijgt. ,,Eerst scheppen we het in een bak in het water, daarna wordt het met een bootje vervoerd naar een vrachtwagen die het vervolgens afvoert. De kwaliteit van deze slib is goed, dus komt het op het land van de boeren terecht”, legt Van Kollenburg uit.

Eind oktober hoopt het waterschap klaar te zijn met de grote schoonmaak. ,,Deze werkzaamheden duren normaliter anderhalve maand, maar we zijn en blijven superafhankelijk van moeder natuur.”

Proeftuin040

UPDATE 29-07-2018:

Jullie hebben het waarschijnlijk al gemerkt: het is de laatste maanden erg rustig vanuit Proeftuin040. Na het mooie en succesvolle verkiezingsdebat over duurzaamheid is de stichting steeds minder actief geworden. Nu is dan het moment waarop ze ons willen informeren over het stopzetten van de activiteiten van Proeftuin040 als platform én initiatiefnemer.

Proeftuin040 kijkt terug op een aantal mooie jaren waarin ze (samen met ons!) leuke, mooie en goede dingen hebben mogen doen in onze stad. Dank daarvoor! Er zit veel goede energie in de stad en de laatste jaren zijn veel dingen (ten goede) veranderd wanneer het gaat over groen, stadslandbouw en duurzaamheid. Ze hopen dat ze een bijdrage hebben kunnen leveren aan het in gang zetten van een beweging naar een groene, gezonde en duurzame stad.

Er is met Trefpunt Groen en de Stamtafel Biodiversiteit afgesproken dat wij met vragen of mooie plannen bij hen terecht kunnen voor advies en ondersteuning. Ook houden zij jullie graag op de hoogte van alle groene en duurzame ontwikkelingen die in onze stad spelen.

Namens het bestuur van  Proeftuin040.

Kruising Jasonstraat veiliger voor fietsers

Bericht uit het ED, 07-07-2018

De kruising Jasonstraat-Mercuriuslaan wordt aangepast. Daardoor moet het snelle fietspad daar veiliger worden voor zijn gebruikers.

Het kruispunt wordt duidelijker aangelegd, waardoor het voor automobilisten makkelijker wordt om te nemen. Daardoor kunnen ze meer aandacht besteden aan het fietsverkeer, is de redenering. Dat schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. Het college van B en W kiest voor een goedkoper alternatief; de situatie structureel aanpassen is te duur.

De beste oplossing, het verplaatsen van het hele fietspad naar de westkant van de Mercuriuslaan, waardoor er veel minder kruisend verkeer is, kost 300.000 euro en is te duur.

Aanleiding voor de maatregelen waren drie ongelukken op de kruising begin dit jaar. Daarbij raakte een fietser gewond. De gemeente Eindhoven heeft vervolgens een onderzoek gelast naar de situatie. Daaruit blijkt nu dat er in drie jaar tijd acht ongelukken gebeurden met zes gewonden, allemaal fietsers. Opvallend is ook dat zes van de acht betrokken automobilisten ouder waren dan 70 jaar.

Ingewikkeld

Uit het onderzoek blijkt dat het kruispunt zo is aangelegd dat automobilisten vaak fietsers over het hoofd zien. Ze zijn te druk bezig met het begrijpen van de ingewikkelde situatie en ander verkeer, concludeert onderzoeksbureau Exante. Vooral het linksaf slaan over het dubbele fietspad in combinatie met de enkele strook voor fietsers aan de andere kant is ingewikkeld.

Als het fietsverkeer verlegd wordt naar de westkant van de Mercuriuslaan krijgen fietsers bovendien te maken met een extra stoplicht of extra oversteken waardoor de doorstroming stropt. En dat is nou juist een van de belangrijkste doelstellingen van de snelle fietspaden. Daarom wil het college van B en W ook een andere oplossing, het opheffen van de voorrang voor fietsers, niet in overweging nemen.

Duidelijker

De kruising wordt zo aangelegd dat het voor automobilisten duidelijker is dat ze voor een dubbel fietspad moeten wachten. Een verhoogde middenberm moet voorkomen dat ze de binnenbocht nemen, een verhoogde, groene strook tussen Mercuriuslaan en fietspad zorgt ook voor duidelijkheid. De stoep bij het oostelijk deel van de Jasonstraat wordt doorgetrokken zodat duidelijk is dat verkeer daar geen voorrang heeft. De aanleg, die zo’n 80.000 euro kost, gaat ten koste van zes parkeerplaatsen.

Het onderzoek naar de veiligheid op alle snelle fietspaden in Eindhoven is nog niet afgerond, laat het college weten in de brief.

Beschildering Aeneaslaantunnel; artikel uit Groot Eindhoven d.d. 04-07-2018

Als geregistreerd gebruiker vind je meer info op onze website omtrent het ontstaan van onze wijk en de totstandkoming van onze straatnamen

Oudere berichten