Categorie: Nieuws (pagina 1 van 3)

Proeftuin040

UPDATE 29-07-2018:

Jullie hebben het waarschijnlijk al gemerkt: het is de laatste maanden erg rustig vanuit Proeftuin040. Na het mooie en succesvolle verkiezingsdebat over duurzaamheid is de stichting steeds minder actief geworden. Nu is dan het moment waarop ze ons willen informeren over het stopzetten van de activiteiten van Proeftuin040 als platform én initiatiefnemer.

Proeftuin040 kijkt terug op een aantal mooie jaren waarin ze (samen met ons!) leuke, mooie en goede dingen hebben mogen doen in onze stad. Dank daarvoor! Er zit veel goede energie in de stad en de laatste jaren zijn veel dingen (ten goede) veranderd wanneer het gaat over groen, stadslandbouw en duurzaamheid. Ze hopen dat ze een bijdrage hebben kunnen leveren aan het in gang zetten van een beweging naar een groene, gezonde en duurzame stad.

Er is met Trefpunt Groen en de Stamtafel Biodiversiteit afgesproken dat wij met vragen of mooie plannen bij hen terecht kunnen voor advies en ondersteuning. Ook houden zij jullie graag op de hoogte van alle groene en duurzame ontwikkelingen die in onze stad spelen.

Namens het bestuur van  Proeftuin040.

Kruising Jasonstraat veiliger voor fietsers

Bericht uit het ED, 07-07-2018

De kruising Jasonstraat-Mercuriuslaan wordt aangepast. Daardoor moet het snelle fietspad daar veiliger worden voor zijn gebruikers.

Het kruispunt wordt duidelijker aangelegd, waardoor het voor automobilisten makkelijker wordt om te nemen. Daardoor kunnen ze meer aandacht besteden aan het fietsverkeer, is de redenering. Dat schrijft het college van B en W aan de gemeenteraad. Het college van B en W kiest voor een goedkoper alternatief; de situatie structureel aanpassen is te duur.

De beste oplossing, het verplaatsen van het hele fietspad naar de westkant van de Mercuriuslaan, waardoor er veel minder kruisend verkeer is, kost 300.000 euro en is te duur.

Aanleiding voor de maatregelen waren drie ongelukken op de kruising begin dit jaar. Daarbij raakte een fietser gewond. De gemeente Eindhoven heeft vervolgens een onderzoek gelast naar de situatie. Daaruit blijkt nu dat er in drie jaar tijd acht ongelukken gebeurden met zes gewonden, allemaal fietsers. Opvallend is ook dat zes van de acht betrokken automobilisten ouder waren dan 70 jaar.

Ingewikkeld

Uit het onderzoek blijkt dat het kruispunt zo is aangelegd dat automobilisten vaak fietsers over het hoofd zien. Ze zijn te druk bezig met het begrijpen van de ingewikkelde situatie en ander verkeer, concludeert onderzoeksbureau Exante. Vooral het linksaf slaan over het dubbele fietspad in combinatie met de enkele strook voor fietsers aan de andere kant is ingewikkeld.

Als het fietsverkeer verlegd wordt naar de westkant van de Mercuriuslaan krijgen fietsers bovendien te maken met een extra stoplicht of extra oversteken waardoor de doorstroming stropt. En dat is nou juist een van de belangrijkste doelstellingen van de snelle fietspaden. Daarom wil het college van B en W ook een andere oplossing, het opheffen van de voorrang voor fietsers, niet in overweging nemen.

Duidelijker

De kruising wordt zo aangelegd dat het voor automobilisten duidelijker is dat ze voor een dubbel fietspad moeten wachten. Een verhoogde middenberm moet voorkomen dat ze de binnenbocht nemen, een verhoogde, groene strook tussen Mercuriuslaan en fietspad zorgt ook voor duidelijkheid. De stoep bij het oostelijk deel van de Jasonstraat wordt doorgetrokken zodat duidelijk is dat verkeer daar geen voorrang heeft. De aanleg, die zo’n 80.000 euro kost, gaat ten koste van zes parkeerplaatsen.

Het onderzoek naar de veiligheid op alle snelle fietspaden in Eindhoven is nog niet afgerond, laat het college weten in de brief.

Beschildering Aeneaslaantunnel; artikel uit Groot Eindhoven d.d. 04-07-2018

Als geregistreerd gebruiker vind je meer info op onze website omtrent het ontstaan van onze wijk en de totstandkoming van onze straatnamen

Wandelen met je buurtgenoten; voor jong en oud!

Wandelen met je buurtgenoten; voor jong en oud! editie 2018

Op zondag 1 juli 2018 hebben we een prachtige wandeling door onze wijk en over het terrein van Lunet zorg gemaakt. Ontvangst met koffie en gebak in de Herberg en daarna heeft onze gids Bert Coenen ons een rondleiding gegeven waarbij hij over de geschiedenis en de wetenswaardigheden van onze omgeving en het
kasteel Eckart heeft verteld.
Met het mooie weer op deze dag was het een leuke, leerzame, gezellige en dus een geslaagde dag.

Stand van zaken ‘Groendomein Heerlijkheid Eckart’

Na een goed bezochte informatie- en meedenkbijeenkomst op 12 juni j.l. in de Herberg op Eckartdal zijn alle resultaten op een rijtje gezet en hebben ze uiteindelijk besloten om geen 5 maar 9 groenprojecten te benoemen om verder uit te gaan werken.

Op deze bijeenkomst is ook duidelijk gecommuniceerd dat hun aandacht volledig ligt op nieuwe groenontwikkelingen van het plangebied en niet op het bestaande groenonderhoud. Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de Gemeente.

Afgelopen woensdag 20 juni hebben ze een gesprek gehad met de gemeente. Beide partijen hebben daarin geconcludeerd dat een aantal van de 9 projecten die op hun wensenlijst staan , op dit moment te complex en kostbaar zijn, maar dat er voor een aantal andere projecten nu juist goede kansen zijn voor een succesvolle uitvoering.

De mogelijke kansrijke projecten die zij nu in de eerste fase op het vizier hebben zijn:

  • Het vervangen van een aantal verhardingen door groen (goed voor afvoer regenwater)
  • Een handbediende pontverbinding over de Dommel (fijn voor wandelaars)
  • Groeneducatie Wethouder van Eupenschool (interesseer jeugd voor de natuur & laat ze vaker naar buiten gaan)
  • Een aantal bloemenvelden langs fiets- en wandelpaden (bloemetje voor gezond gedrag)
  • Een aantal vogelnest- en vleermuisbehuizingen plaatsen (biodiversiteit verbeteren)

Deze kansrijke projecten gaan ze gezamenlijk oppakken en hopelijk kunnen zij deze op termijn ten uitvoer brengen. Ook zijn er projecten die zij verder gaan onderzoeken om uiteindelijk tot uitvoering te komen als de condities daarvoor gunstig zijn.

Vrijwilligers (handige houtbewerkers, groene handen, slimme netwerkers, ambassadeurs) zijn natuurlijk altijd welkom. Als je je daarvoor nog niet opgegeven hebt, stuur dan een e-mail naar gdheckart@gmail.com, onder vermelding van je naam, adres, email & interessegebied.

Namens de initiatiefnemers: Alwin de Lang, Jan Schellekens, Paul Teeuwen

Oudere berichten